Moja zóna

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Zavarská 9, 917 28 Trnava
00162451
2021147392
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.1987
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,89 tis. €
345 tis. €
-71,5 %
2020/2019