Moja zóna

Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca

Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - mestská časť Barca
00162574
2021189775
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
647 tis. €