Moja zóna

Zistite všetko o každom verejnom obstarávateľovi s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

Vrátane všetkých úspešných, neúspešných a vylúčených ponúk, vrátane historických dát od roku 2014:

Detailná analýza verejných obstarávateľov spočívajúca v sledovaní všetkých realizovaných zákaziek od roku 2014. Systém obsahuje informácie o všetkých predložených ponukách, firmách ale aj o dosahovaných úsporách v jednotlivých zákazkách. Tieto informácie umožňujú získanie prehľadu o správaní obstarávateľov, umožňujú realizovanie forenzného auditu, identifikáciu rizikových zákaziek alebo porušení zákona o verejnom obstarávaní.


  Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
 • zoznam všetkých realizovaných verejných obstarávaní od roku 2014
 • zistite ako sa správa verejný obstarávateľov vďaka detailnej analýze každej realizovanej zákazky
 • identifikujte riziká realizovaných zákaziek
 • informácie o dosahovaných úsporách v zákazkách
 • informácie o všetkých predložených ponukách v každej ukončenej zákazke
 • zoznam najčastejších víťazov a zoznam najčastejších uchádzačov
 • vizualizácia víťazov podľa okresu sídla dodávateľa
 • štruktúra vzťahov v každej zákazke
 • všetky dokumenty k zákazkám na jednom mieste
12
647 tis. €
7 %
9,13

Najvýznamnejší dodávateľ


Reinter s.r.o.Objem zmlúv v hodnote: 398 753 € (s DPH)

Najčastejší uchádzač


MIVASOFT, spol. s r.o.Počet výskytov: 3

Top zákazka podľa objemu


Zateplenie budovy SOŠ veterinárnej Košice BarcaHodnota zákazky: 332 294 € (bez DPH)

Priemer z referencií


100 %

Vývoj úspor


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lore
Lor
Lor
Lor
Lor

Vývoj objemov


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lorem Ipsu
Lorem Ipsu
Lorem Ipsu
Lorem Ipsu
Lorem Ipsu
Lor

Počet vyhlásených zákaziek


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lo
L
L
L
L
L

Priemerný počet uchádzačov


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
L
Lor
L
Lor
L

Zoznam zákaziek


Stav
Názov zákazky/ Dodávateľ
Trvanie od/ Trvanie do
PHZ/ Konečná cena
Úspory
Zateplenie budovy SOŠ veterinárnej Košice BarcaReinter s.r.o.
08.07.201919.08.2019
368 810 € (bez DPH)332 294 € (bez DPH)
10 %
Osobný automobilTempus - Car s.r.o.
02.10.201706.10.2017
23 700 € (s DPH)22 550 € (s DPH)
Nespracované
Tvorba videosekvencií z odborných veterinárnych postupov alebo ekvivalentDemetera s.r.o.
24.08.201528.08.2015
11 699 € (s DPH)8 988 € (s DPH)
Nespracované
Tvorba interaktívnej cvičebnice alebo ekvivalentMarDur s. r. o.
24.08.201528.08.2015
9 312 € (s DPH)9 300 € (s DPH)
0,1 %
Tvorba interaktívnych úloh z prírodovedných a odborných veterinárnych predmetov alebo ekvivalentARTEXE, s. r. o.
24.08.201528.08.2015
17 640 € (s DPH)16 000 € (s DPH)
Nespracované
Učebné pomôckyDaffer spol. s r.o.
01.07.201506.07.2015
94 726 € (s DPH)82 215 € (s DPH)
13,2 %
IKT technikaMIVASOFT, spol. s r.o.
01.07.201506.07.2015
11 488 € (s DPH)10 987 € (s DPH)
4,4 %
didaktické zariadenia pre chemické laboratórium alebo ekvivalentINTERTEC s.r.o.
12.06.201517.06.2015
106 214 € (s DPH)98 320 € (s DPH)
7,4 %
Vybavenie počítačovej učebne
22.03.2021Trvá
21 374 € (bez DPH)n/a
Nespracované
Tvorba videosekvencií a vytvorenie interaktívneho obsahuČasť:Tvorba interaktívnej cvičebnice z Chémie
06.05.2015Trvá
12 536 € (bez DPH)n/a
Nespracované

Objemy podľa CPV


Stavebné práce398 753 €
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)191 522 €
Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby25 300 €
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu22 550 €

Najväčší dodávatelia


Reinter s.r.o.398 753 €
INTERTEC s.r.o.98 320 €

Geografické rozloženie podľa dodávateľov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE
0
2

Zoznam dodávateľov


Obchodné meno
Počet súťaží
Hodnota
Lorem Ipsum is1398 753 €
Lorem Ipsum is 198 320 €
Lorem Ipsum is simp182 215 €
Lorem Ipsum is simp122 550 €
Lorem Ipsum is s116 000 €
Lorem Ipsum is simply 110 987 €
Lorem Ipsum is 19 300 €
Lorem Ipsum is 18 988 €