Moja zóna

Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra s organizačnými zložkami ŠZŠI Červeňova 42, Nitra a Praktická škola, Červeňova 42, Nitra

Červeňova 42, 949 01 Nitra
00162868
2021062549
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
271 tis. €
-42,6 %
2020/2019