Moja zóna

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Kutnohorská 20, 967 01 Kremnica
00163082
2020534593
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
974 tis. €
36,2 %
2020/2019