Moja zóna

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Liptovský Jamník 42, 033 01 Jamník
00163121
2021440377
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1986
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
199 tis. €
-63,3 %
2020/2019