Moja zóna

Reedukačné centrum

Zámok 1, 920 29 Hlohovec
00163309
2021279293
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1986
Ost.starostl.s pobytom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
468 tis. €
-5,1 %
2020/2019