Moja zóna

Zistite všetko o každom verejnom obstarávateľovi s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

Vrátane všetkých úspešných, neúspešných a vylúčených ponúk, vrátane historických dát od roku 2014:

Detailná analýza verejných obstarávateľov spočívajúca v sledovaní všetkých realizovaných zákaziek od roku 2014. Systém obsahuje informácie o všetkých predložených ponukách, firmách ale aj o dosahovaných úsporách v jednotlivých zákazkách. Tieto informácie umožňujú získanie prehľadu o správaní obstarávateľov, umožňujú realizovanie forenzného auditu, identifikáciu rizikových zákaziek alebo porušení zákona o verejnom obstarávaní.


  Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
 • zoznam všetkých realizovaných verejných obstarávaní od roku 2014
 • zistite ako sa správa verejný obstarávateľov vďaka detailnej analýze každej realizovanej zákazky
 • identifikujte riziká realizovaných zákaziek
 • informácie o dosahovaných úsporách v zákazkách
 • informácie o všetkých predložených ponukách v každej ukončenej zákazke
 • zoznam najčastejších víťazov a zoznam najčastejších uchádzačov
 • vizualizácia víťazov podľa okresu sídla dodávateľa
 • štruktúra vzťahov v každej zákazke
 • všetky dokumenty k zákazkám na jednom mieste

67
-40 %
2020/2019
468 tis. €
-5,1 %
2020/2019
9,7 %
5

Najvýznamnejší dodávateľ


Unikom B&B, s.r.o.Objem zmlúv v hodnote: 87 360 € (s DPH)

Najčastejší uchádzač


Stredoslovenská energetika, a. s.Počet výskytov: 6

Top zákazka podľa objemu


Zmluva o dielo 16/2020Hodnota zákazky: 50 058 € (bez DPH)

Priemer z referencií


100 %

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Lore
Lore
Lore
Lor
Lor

Vývoj objemov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Lorem Ips
Lorem Ips
Lorem Ips
Lorem Ips
Lorem Ips
Lorem Ips
Lorem Ips

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Lo
Lo
Lo
L

Priemerný počet uchádzačov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
L
Lor
L
Lor
L

Zoznam zákaziek


Stav
Názov zákazky/ Dodávateľ
Trvanie od/ Trvanie do
PHZ/ Konečná cena
Úspory
Kúpna zmluva 11/2020Jozef Čmehýl D-O-S Doprava - Obchod - Služby
31.08.202031.08.2020
n/a12 300 € (bez DPH)
0 %
Zmluva o združenej dodávke plynu 3518280Stredoslovenská energetika, a. s.
01.07.202001.07.2020
n/a10 397 € (bez DPH)
0 %
Objednávka 32 /2020 Objednávka 87/2019Jašter, s.r.o.
15.06.202015.06.2020
n/a861 € (bez DPH)
0 %
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácieSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
15.05.202015.05.2020
n/a32 457 € (bez DPH)
0 %
Zmluva o dielo č. 17/2020Unikom B&B, s.r.o.
30.04.202030.04.2020
n/a1 000 € (bez DPH)
0 %
Zmluva o združenej dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a. s.
28.04.202028.04.2020
n/a6 042 € (bez DPH)
0 %
Objednávka 20AMB SK s.r.o.
27.04.202027.04.2020
n/a6 012 € (bez DPH)
0 %
Kúpna zmluva 2020/9COMPUTER-CITY, s.r.o.
22.04.202022.04.2020
n/a1 500 € (bez DPH)
0 %
Zmluva o dielo 16/2020Unikom B&B, s.r.o.
21.04.202021.04.2020
n/a50 058 € (bez DPH)
0 %
Zmluva č.009/2020Radoslav Husarovič- H.P.T.& BEPOS plus
26.03.202026.03.2020
n/a1 080 € (bez DPH)
0 %

Objemy podľa CPV


Neurčené405 949 €
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie61 611 €

Geografické rozloženie podľa dodávateľov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE
0
19

Zoznam dodávateľov


Obchodné meno
Počet súťaží
Hodnota
Lorem Ipsum is sim387 360 €
Lorem Ipsum is simpl361 611 €
Lorem Ipsum is simply dummy text 642 939 €
Lorem Ipsum is simply dummy text of t138 949 €
Lorem Ipsum is simply dummy t123 040 €
Lorem Ipsum is simply dummy text120 228 €
Lorem Ipsum is simply dummy text 118 840 €
Lorem Ipsum is simply dummy text of the 317 453 €
Lorem Ipsum is simply115 623 €
Lorem Ipsum is simply dummy text of the prin114 760 €