Moja zóna

Reedukačné centrum

Chalmovská 1, 972 45 Bystričany
00163325
2021300710
SK2021300710
20-24 zamestnancov
01.01.1986
Ost.starostl.s pobytom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
50 tis. €