Moja zóna

Reedukačné centrum

Bankov 15, 040 31 Košice - mestská časť Sever
00163368
2020762491
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1986
Ost.starostl.s pobytom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,82 mil. €
1 991,3 %
2020/2019