Moja zóna

Liečebno - výchovné sanatórium

Ľubochnianska dolina 6, 034 91 Ľubochňa
00163414
2021489932
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1986
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A