Moja zóna

Školský internát Medická 2, Košice

Medická 2, 040 11 Košice - mestská časť Západ
00164101
2020951867
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Ubytov.vo VŠ internátoch

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,19 mil. €
-87,1 %
2020/2019