Moja zóna

Školský internát Antona Garbana Werferova 10, Košice

Werferova 10, 041 15 Košice - mestská časť Juh
00164119
2021189786
SK2021189786
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Ubytov.vo VŠ internátoch

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
18,5 tis. €
-73,6 %
2020/2019
447 tis. €
-20,5 %
2020/2019