Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice

Karpatská 8, 041 32 Košice - mestská časť Staré Mesto
00164330
2020762513
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.1973
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
195 tis. €
3 529 %
2020/2019