Moja zóna

Okresný súd Poprad

Štefánikovo nábr. 100, 058 01 Poprad
00165913
2020656990
SK2020656990
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Spravodlivosť,súdnictvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
669 tis. €
-98,4 %
2020/2019