Moja zóna

Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda

Smetanov háj 8, 929 01 Dunajská Streda
17050090
2021112401
Nemá
25-49 zamestnancov
09.04.1991
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A