Moja zóna

Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany

Bernolákova, 942 01 Šurany
17050138
2020944860
Nemá
25-49 zamestnancov
09.04.1991
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,18 tis. €