Moja zóna

Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta

Štvrť SNP 34, 924 01 Galanta
17050146
2021381626
Nemá
25-49 zamestnancov
09.04.1991
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A