Moja zóna

Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda

Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
17050171
2021112412
Nemá
25-49 zamestnancov
09.04.1991
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A