Moja zóna

Gymnázium, Senecká 2, 902 01 Pezinok

Senecká 2, 902 01 Pezinok
17050201
2020678792
Nemá
25-49 zamestnancov
09.04.1991
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
384 tis. €