Moja zóna

Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec

Františka Lipku 5, 920 01 Hlohovec
17050324
2021268535
SK2021268535
25-49 zamestnancov
04.04.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
12,8 tis. €