Moja zóna

Stredná odborná škola technická

Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa
17050405
2020700330
Nemá
25-49 zamestnancov
04.04.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
400 tis. €
2 518,9 %
2020/2019