Moja zóna

Spojená škola

Hattalova 471, 027 43 Nižná
17050448
2022454192
Nemá
50-99 zamestnancov
04.04.1991
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
453 tis. €
129,2 %
2020/2019