Moja zóna

Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely

Učňovská 6, 908 45 Gbely
17050456
2021094119
SK2021094119
25-49 zamestnancov
04.04.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
4,03 tis. €
1,25 mil. €
-80,9 %
2020/2019