Moja zóna

Stredná odborná škola technická

Komenského 37, 029 01 Námestovo
17050502
2020570629
SK2020570629
50-99 zamestnancov
04.04.1991
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
750 tis. €
-26,1 %
2020/2019