Moja zóna

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
17050545
2020966849
SK2020966849
50-99 zamestnancov
04.04.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
800 tis. €