Moja zóna

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Športovcov 2, 017 49 Považská Bystrica
17050561
2020712617
Nemá
50-99 zamestnancov
04.04.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,13 mil. €
82 %
2020/2019