Moja zóna

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
17053668
2020383035
SK2020383035
25-49 zamestnancov
04.04.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,95 tis. €
266 tis. €
-19,4 %
2020/2019