Moja zóna

Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava

Coburgova 39, 917 02 Trnava
17053676
2021134049
Nemá
50-99 zamestnancov
04.04.1991
Odborné učilištia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
596 tis. €