Moja zóna

Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany

Krušovská 2091, 955 01 Topoľčany
17054249
2021234787
Nemá
25-49 zamestnancov
01.03.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
441 tis. €
-22,4 %
2020/2019