Moja zóna

Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín

Školská 66, 911 05 Trenčín
17055202
2021313569
Nemá
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,12 mil. €
-47,7 %
2020/2019