Moja zóna

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Sibírska 1, 917 01 Trnava
17055385
2021134071
SK2021134071
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,76 mil. €
-42,8 %
2020/2019