Moja zóna

Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany

Janka Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
17055393
2020507819
Nemá
25-49 zamestnancov
01.06.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
52,1 tis. €
728,2 %
2019/2018