Moja zóna

Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava

Hlinická 1, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača
17055415
2020899111
SK2020899111
25-49 zamestnancov
01.06.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
8,15 tis. €