Moja zóna

Stredná odborná škola informačných technológií

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
17055431
2021075518
SK2021075518
50-99 zamestnancov
01.06.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
6,72 mil. €
31,6 %
2020/2019