Moja zóna

Správa objektov Civilnej obrany SR

Trnavská 56, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
17056080
Nemá
nezistený
26.11.1991
Kombinované pomocné čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A