Moja zóna

Správa objektov Civilnej obrany SR

Trnavská 56, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
17056080
Nemá
nezistený
26.11.1991
Kombinované pomocné čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Správa objektov Civilnej obrany SR


Štatutári Správa objektov Civilnej obrany SR


Spoločníci Správa objektov Civilnej obrany SR


Predmety podnikania Správa objektov Civilnej obrany SR


Kataster Správa objektov Civilnej obrany SR


Skrátené výkazy Správa objektov Civilnej obrany SR