Moja zóna

Mestská knižnica

Námestie baníkov, 972 51 Handlová
17061563
2022021496
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.1991
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A