Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad

Dostojevského 25, 058 01 Poprad
17068207
2020981952
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
591 tis. €
113,2 %
2020/2019