Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Tajovského ulica 17, 058 01 Poprad
17068215
2020953693
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
778 tis. €
132,6 %
2020/2019