Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota

Vagonárska ulica 4, 058 01 Poprad
17068223
2020951823
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,25 tis. €
194 tis. €
237,8 %
2020/2019