Moja zóna

Základná umelecká škola v Medzeve

Štóska 159, 044 25 Medzev
17070058
2020963329
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1997
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,88 mil. €
8 979,2 %
2020/2019