Moja zóna

Špeciálna základná škola, Mierová 166/171, Svit

Mierová 171, 059 21 Svit
17070341
2020964385
SK2020964385
20-24 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
94,8 tis. €
38,5 %
2020/2019