Moja zóna

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry

Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry
17070376
2020945927
SK2020945927
25-49 zamestnancov
09.05.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
64,1 tis. €