Moja zóna

Základná škola s materskou školou Kuzmice

Hlavná 267, 076 12 Kuzmice
17071089
2020992886
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
6,7 tis. €