Moja zóna

Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice

Gemerská 1, Košice - mestská časť Juh
17078423
2021157578
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1997
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
494 tis. €
108,4 %
2020/2019