Moja zóna

Základná škola Michalovce T.J.Moussona 4

T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
17080703
2021635616
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
242 tis. €
-33,5 %
2020/2019