Moja zóna

Základná škola Michalovce J. Švermu 6

Švermova 6, 071 01 Michalovce
17080711
2021635704
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,32 tis. €