Moja zóna

Základná škola Michalovce Moskovská 1

Moskovská 1, 071 01 Michalovce
17080720
2020748334
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
15,9 tis. €
900 %
2016/2015