Moja zóna

Základná škola Michalovce Školská 2

Školská 2, 071 01 Michalovce
17080746
2021635473
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A