Moja zóna

Domov sociálnych služieb DÚHA

ul. 29. augusta 4, 085 01 Bardejov
17082706
2020621427
Nemá
nezistený
01.10.1991
Ost.starostl.s pobytom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
31,1 tis. €

Koneční uživatelia výhod Domov sociálnych služieb DÚHA


Štatutári Domov sociálnych služieb DÚHA


Spoločníci Domov sociálnych služieb DÚHA


Predmety podnikania Domov sociálnych služieb DÚHA


Kataster Domov sociálnych služieb DÚHA


Skrátené výkazy Domov sociálnych služieb DÚHA